revenire la pagina anterioară
A aparut noul ghid privind finantarea nerambursabila a microintreprinderilor cu sume de pana la 200.000 Euro

A aparut noul ghid privind finantarea nerambursabila a microintreprinderilor cu sume de pana la 200.000 Euro

[25/02/2016]

De mai bine de 2 ani cei care au o mica afacere asteapta sa se lanseze noua schema de finantare a microintreprinderilor. Teoretic aceasta linie de finantare nerambursabila a micilor afaceri ar fi trebuit sa fie deschisa din 2014, dar din cauza bâjbâielilor vechiului guvern lansarea acestui program de finantare s-a amanat de mai mute ori.
In cele din urma noua versiune consultativa a „Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi” a fost lansata. Ghidul a fost publicat pe siteul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar cei interesati pot transmite eventualele observatii/comentarii pâna la data de 01 martie 2016, orele 16.00 la MDRAP.

Finantarea nerambursabila
Valoare eligibila a proiectului este de minimum 25.000 euro iar valoarea maxima a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordata unei întreprinderi unice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordarii ajutorului.
Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 100% din valoarea eligibila a investitiei.
 

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile?
Potrivit noii versiuni pot beneficia de finantari nerambursabile cuprinse între 25.000 si 200.000 Euro societatile comerciale si societatile de tip cooperatist, ce îsi desfasoara activitatea în mediul urban, si care se încadreaza în categoria microîntreprinderilor.
Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare.
La momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.
Sunt eligibile doar firmele care au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare. O întreprindere care depune cererea de finantare în cursul anului 2016, trebuie sa fi fost înfiintata cel mai târziu la 1 ianuarie 2015 si sa fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015.
O alta conditie impusa este ca firma sa fii avut cel putin 1 angajat (ca numar mediu de salariati) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau sa aiba cel putin un angajat cu norma întreaga, pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare.

In ce pot investi firmele?
Investitiile propuse în proiect (investitia) trebuie sa fie legate de domeniul de activitate eligibil al solicitantului. Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze un singur domeniu de activitate (clasa CAEN). Detalii privind codurile CAEN eligibile pentru aceasta linie de finantare puteti gasi aici.
Programul finanteaza doar anumite tipuri de investitii, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:

  • Investitii în active corporale lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI).
  • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc în Subgrupa 2.1. Subgrupa 2.2. Clasa 2.3.6. sau Grupa 3 din Hotarârea Guvernului nr. 2139/ 2004 privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
  • Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice în scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, în limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
  • Investitii în active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.
  • Investitii în realizarea de instrumente de comercializare on-line.


Aspecte importante legate de conditiile de obtinere a finantarii

Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplica întreprinderii unice, adica grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitanta face parte), si nu fiecarei întreprinderi în parte.

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizarii implementarii si performantei investitiei propuse prin proiect si se refera la:
  • Cifra de afaceri, la 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.
  • Numarul mediu de salariati / Numarul de angajati cu norma întreaga pe perioada nedeterminata, în perioada de monitorizare a proiectului (perioada de implementare a proiectului si 3 ani dupa finalizarea implementarii).

In ceea ce priveste cifra de afaceri important de mentionat este faptul va exista tentatia de a trece în planul de afaceri o cifra de afaceri cat mai mare, deoarece o crestere a cifrei de afaceri cu 30% îi poate aduce solicitantului la evaluarea proiectului 25 de puncte în plus fata de firmele a caror cifra de afaceri nu creste ca urmare a realizarii investitiei sau 14 puncte fata de o firma a carei cifra de afaceri va creste cu maximum 20%.  ATENTIE: nerealizarea cifrei de afaceri precizate va conduce la returnarea întregii finantari nerambursabile.
De exemplu, daca încerci sa obtii cele 25 de puncte si iti asumi cresterea cifrei de afaceri cu 30%, iar tu ai avut in anul 2015 o cifra de afaceri de 200.000 Euro/an, daca nu vei atinge o cifra de afaceri de 260.000 Euro/an, chiar si cu 1 leu, vei pierde TOTI BANII !
Aceasta prevedere este destul de dura si trebuie tratata cu maxima seriozitate.

Articole similare:
Finantari nerambursabile în 2018 pentru startup-uri din domeniul medical - 14/May/2018
S-a publicat lista intermediara a aplicantilor admisi la finantare prin Programul de Comert si Servicii - 25/Oct/2017
Lansare Program “Comert si Servicii” 2017 - 08/Aug/2017
Noi modificari ale programului Start-Up Nation România - 20/May/2017
Absortia fondurilor europene - diferenta dintre declaratiile politicienilor si realitate - 03/Mar/2017
Statul va oferi granturi de pana la 200.000 lei pentru pornirea unei afaceri - 28/Jan/2017
Anul 2017 va aduce pentru companii fonduri nerambursabile pentru instruirea angajatilor - 09/Jan/2017
S-a lansat Programul “Diaspora Start-up”, dedicat romanilor plecati in strainatate - 12/Oct/2016
40.000 euro pentru finantarea initiativelor antreprenoriale - 07/Sep/2016
In luna august se lanseaza oficial programele de finantare ”SRL-D” si “START” - 09/Aug/2016
Se lanseaza programul de finantare dedicat activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată - 08/Jul/2016
Dezastrul fondurilor europene - scrisoare deschisa a Ministrului Fondurilor Europene catre DL. VICTOR PONTA - 23/Jun/2016
Se lanseaza schema de ajutoare de stat pentru companiile care creaza locuri de munca - 29/Apr/2016
In 28 martie MFE va lansa public modulul “Depunere Cerere de finantare” al aplicatiei MySMIS - 23/Mar/2016
Contributia proprie a beneficiarului va deveni probabil un criteriu semnificativ de departajare a cererilor de finantare - 14/Mar/2016

Cuvinte cheie: finantare, microintreprinderi, fonduri, nerambursabile

Inscris la categoria: Stiri financiare