revenire la pagina anterioară
Camera Deputatilor a adoptat o Ordonanta care modifică Start-up Nation România

Camera Deputatilor a adoptat o Ordonanta care modifică Start-up Nation România

 

Camera Deputaţilor a adoptat un proiect care modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, referitoare la Programul "Start-up Nation - România", stabilind că, în perioada contractuală de implementare şi monitorizare beneficiarii nu pot înstrăina părţile sociale ale societăţii într-un procent mai mare de 49%.


Proiectul de lege vizează modificarea criteriilor privind evaluarea online a planului de afaceri, în special a grilei de punctaj, precum şi a criteriilor de eligibilitate.

Criteriile de eligibilitate se modifică în sensul interzicerii cesiunii părţilor sociale până la 49%, cu excepţia cazurilor în care aceasta se face în baza Legii nr. 120/2015 business angel sau a finanţărilor participative.


Proiectul cuprinde şi trei anexe referitoare la criteriile privind evaluarea online a planului de afaceri, la lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare şi punctajele alocate şi, respectiv, la situaţia statistică comparativă 2018 - 2019 a IMM-urilor active pe judeţe la 100 de locuitori.

 

Vor avea sanse de obtinere a unui punctaj mai mare proiectele depuse de firme cu urmatorul “profil”: 

• Nici unul dintre actionarii/asociatii solicitantului nu a avut calitatea de asociat într-o societate comercială până la data depunerii planului de afaceri.

• Crează pentru minimum un loc de muncă permanent (cu normă întreagă) faţă de cel obligatoriu.

• Sunt din localităţi (rurale sau urbane) din judeţele în care numărul de IMM la nivel judeţean/100 locuitori < 4.

• Achiziţionează şi mentin pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la finalizarea implementării un site Web de prezentare a firmei/afacerii, o aplicaţie software de contabilitate, aplicaţii de transmitere on-line a comenzilor de către clienţi (de exemplu: comenzi on-line B2B, magazine on-line, sistem de rezervări on-line etc) si o aplicaţie de facturare electronică

• Achiziţionează echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor.

• Îsi desfăsoară activitatea într-un domeniu considerat a fi prioritar.

 

Potrivit textului adoptat, "întreprinderile beneficiare ale Programului "Start-up Nation - România" sunt întreprinderile înfiinţate de persoane fizice în baza prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011 sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu maximum 3 ani înainte de data completării şi transmiterii online a planului de afaceri şi care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis şi condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis".

 

.