revenire la pagina anterioară
Cum se va derula noul program de finantare “România Start Up Plus”

Cum se va derula noul program de finantare “România Start Up Plus”

„România Start Up Plus” este un program finantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, ce urmăreste încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu prin sustinerea înfiintării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană.
Aceasta linie de finantare face parte din Axa prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toti”, Obiectivul specific 3.7 „Cresterea ocupării prin sustinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.
Proiectele finantate prin aceasta linie vor fi implementate în regiunile mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptată de la finantare.

 

Prin această linie de finantare cei interesati să demareze o afacere vor putea primi o finantare nerambursabilă de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Cheltuielile aferente înfiintării si functionării afacerilor înfiintate intră sub incidenta ajutorului de minimis. Acordarea acestei finantări se va realiza în baza unui contract de subventie.

 

Persoanele interesate sa obtină finantarea trebuie sa parcurgă 3 etape cadru, etape pe care administratorul schemei de antreprenoriat trebuie să le respecte, conform procedurilor impuse prin acest program de finantare, respectiv:
§  Etapa I – Formare antreprenorială
§  Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
§  Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionării si dezvoltării afacerilor finantate

 

Etapa I: persoanele interesate de demararea unei afaceri cu fonduri europene vor participa la un program de formare antreprenorială, ce va avea atât o componentă teoretică, cât si o componentă practică. La finalul cursurilor participantii vor putea obtine un certificat de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială, recunoscut de ANC.

După finalizarea cursurilor participantii vor putea depune la administratorul schemei de minimis un Plan de Afaceri prin care vor solicita finantare nerambursabilă pentru ideea lor de afaceri.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu format din reprezentanti ai mediului de afaceri din regiunea de implementare a proiectului si reprezentanti ai institutiilor financiare bancare sau nonbancare.  Juriul va evalua si selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate de Ministerul fondurilor Europene (MFE).
Finantarea nerambursabilă se va acorda doar pentru planurile de afaceri aprobate de către acest juriu. 

Apoi, persoanele a caror Planuri de Afaceri au fost aprobate, trebuie să efectueze stagii de practică în cadrul unei întreprinderi existente, functionale, a cărei activitate economică face parte din aceeasi grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat. Stagiul va avea o durată minimă de 40 de ore.

 

Etapa a II-a: aceasta reprezintă etapa în cadrul căreia administratorul schemei de antreprenoriat va sprijini persoanele selectate pentru a primi finantarea în vederea perfectionarii Planurilor de Afaceri si demarării efective a afacerii.

Într-o prima faza administratorul schemei de antreprenoriat va furniza beneficiarilor servicii personalizate de consiliere/ consultantă/ mentorat.
Astfel, cei care doresc să demareze o afacere îsi vor completa cunostintele si aptitudinile dobândite în cadrul formării si a stagiilor de practică. 

După această fază pregatitoare cei selectati pentru a primi finantarea vor trece la înfiintarea unei întreprinderi.
Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, asa cum sunt acestea definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Conform acestor prevederi legale, întreprinderea este ”orice formă de organizare a unei activităti economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităti de producţie, comert sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în conditii de concurentă”, respectiv: societăti reglementate de Legea societătilor nr. 31/1990, societăti cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale si întreprinderile familiale, autorizate, precum si asociatii si fundatii care desfăsoară activităti economice. 

Întreprinderile nou înfiintate vor trebui să aibă sediul social si, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane.

Sprijinul pentru exploatarea ideii de afacere se va acorda din momentul obtinerii tuturor documentelor care atestă înfiintarea si începerea functionării întreprinderilor, în conditiile legislatiei aplicabile domeniului de dezvoltare vizat de planul de afaceri în cauză. 

Acordarea acestei finantări se va realiza în baza unui contract de subventie, în două transe, după cum urmează:
§ O transă initială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevăzut în contractul de subventie încheiat.
§ O transă finală reprezentând diferenta până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termen de 12 luni de la înfiintarea întreprinderii, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea transei initiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, transa finală nu se mai acordă.

 

Etapa a III-a: în această etapă întreprinderile înfiintate vor fi monitorizate (6 luni) Întreprinderile care au beneficiat de finantare au obligatia mentinerii activitătii, inclusiv de asigurare a sustenabilitatii ideii de afacere asumate în sensul dezvoltării, si nu doar al supravietuirii în piată, precum si a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atentii deosebite mentinerii locurilor de muncă create.
La finalul implementării proiectului, indiferent de cauzele care determină eventuala fluctuatie a numărului de persoane angajate, firmele au obligatia de a se asigura că numărul persoanelor angajate este cel putin egal cu numărul total asumat initial.

 

Abonati-vă la noutăti despre acest program pe Facebook, prin like pentru pagina https://www.facebook.com/startup.plus.romania/  sau înscrierea în grupul  https://www.facebook.com/groups/Romania.StartUp.Plus/  .

 

 

Pentru formulare de înregistrare în program CLICK AICI