revenire la pagina anterioară
Fonduri nerambursabile prin Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

Fonduri nerambursabile prin Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

[05/07/2015]

Firmele care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piată pot primi un sprijin nerambursabil de maximum 135.000 lei pentru realizarea unor programe de investitii care să conducă la dezvoltarea firmei.

Pentru această finantare sunt eligibile firme cu activitate in domeniul constructiilor, comertului cu ridicata si amănuntul, service-uri auto, hoteluri si restaurante, edituri, firme cu activitate in domeniu TIC, firme care desfăsoara activităti stiintifice si tehnice, precum si diverse alte servicii.
Lista codurilor CAEN eligibile este următoarea:  4120; 4311; 4312; 4321; 4322; 4329; 4332; 4334; 4339; 4391; 4399; 4520; 4531; 4532; 4540; 4631; 4632; 4633; 4636; 4637; 4638; 4639; 4641; 4642; 4643; 4644; 4645; 4647; 4648; 4649; 4651; 4666; 4669; 4673; 4674; 4675; 4676; 4690; 4711; 4719; 4721; 4722; 4723; 4724; 4729; 4741; 4742; 4743; 4751; 4752; 4753; 4754; 4759; 4761; 4762; 4764; 4765; 4771; 4772; 4773; 4774; 4775; 4776; 4777; 4778; 4779; 4781; 4782; 4789; 4791; 4799; 5510; 5520; 5530; 5590; 5610; 5621; 5629; 5630; 5811; 5812; 5813; 5814; 5819; 5821; 5829; 5920; 6010; 6020; 6201; 6311; 6831; 6920; 7022; 7111; 7112; 7120; 7311; 7410; 7420; 7430; 7490; 7500; 7911; 7912; 7990; 8121; 8122; 8129; 8130; 8230; 8292; 8510; 8552; 8559; 8621; 8622; 8623; 9001; 9002; 9311; 9312; 9313; 9329; 9511; 9512; 9521; 9522; 9523; 9524; 9525; 9529; 9601; 9602; 9603; 9604.

Incepând cu data de 6 iulie 2015 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicatia de inscriere in cadrul Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata (COMERT-SERVICII).
Documentatia programului se poate consulta si descarca la adresa:  http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2015/

Beneficiari eligibili sunt persoane juridice (societăti / societăti cooperative), care isi desfasoară activitatea in unul din domeniile mai sus mentionate,   care au la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri on-line cel putin 2 ani calendaristici de la inregistrarea la Registrul Comertului.
Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului (anexa nr.1 de pe site) si autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii.
O conditie impusa beneficiarilor eligibili este aceea de a nu fi beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiară nerambursabilă in cadrul Programului in ultimii 3 ani.
Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societăti comerciale nu pot aplica in cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90%, dar nu mai mult de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar. Contributia proprie este de minim 10%.

Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de investitii in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de investitii incepând cu ora 10.00 a primei zile de inscriere (luni, 6 iulie 2015), timp de 10 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere (miercuri, 15 iulie 2015).
Admiterea in Program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de investitii on-line.
Calcularea punctajului planurilor de investitii se face in mod automat si transparent după completarea de către aplicanti a sectiunilor din aplicatia software, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Grila de evaluare se poate consulta la finalul fisierului continând modelul planului de investitii (anexa 3).
La punctaje egale va prevala: numărul de locuri de muncă nou create; numarul mediu de salariati la 31.12.2014;  valoarea cifrei de afaceri la 31.12.2014; achizitia de echipamente prevazute la pct 2.1 si 2.2 din HG 2139/2004;  valoarea profitului din exploatare la 31.12.2014; data si ora inscrierii in program, conform principiului ” primul venit-primul servit”, in aceasta ordine.
In vederea semnarii Contractelor de Finantare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului. La data semnarii contractului aplicantii au obligatia să depuna la OTIMMC certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetul general consolidat si certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetele locale, eliberate de catre organul fiscal competent, in termen de valabilitate la data semnarii contractului.

In documentatia Programului este prezentată (in anexa 2) lista activitătilor si cheltuielilor eligibile, fiind precizate si valorile maxime ale finantării acceptate pe fiecare activitate in parte. Valoarea finantării nerambursabile pentru o anumită activitate/cheltuiala nu poate depăsi aceasta valoare maximă precizată pentru respectiva activitate/cheltuiala, iar suma totala a finantarii tuturor cheltuielilor propuse prin planul de investitii nu poate depasi valoarea maxima de 135.000 lei.

Beneficiarii sunt obligati să asigure in favoarea OTIMMC bunurile achizitionate prin program, impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si să cesioneze toate drepturile către OTIMMC.

Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/administratori au calitatea de asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati beneficiare de alocatie financiara nerambursabila la oricare din Programele derulate de catre Ministerul Energiei, IMM si Mediul de Afaceri in anul 2015. Se excepteaza de la aceasta prevedere firmele incubate si beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 20.000.000 lei, din care 18.000.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare neramursabile.
Prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 133 de beneficiari.Inscris la categoria: Ultimele noutăți