revenire la pagina anterioară
Important: mecanisme de decontare Start-up Nation 2018

Important: mecanisme de decontare Start-up Nation 2018

Ai început sa lucrezi la un proiect pentru a primi o finantare prin Start-Up Nation 2018? E foarte bine, dar înainte de a da bani unui consultant care să-ti facă proiectul ar trebui să stii si care este mecanismul de decontare. 

Dacă nu esti foarte atent la detaliile din articolele aparute prin presă despre Start-Up Nation 2018 îti închipui că statul îti dă 200.000 RON (aproximativ 43.000 EURO) pentru a demara o afacere. In principiu este asa, dar trebuie să întelegi că statul nu îti dă banii în cont ci îti rambursează maximum 200.000 RON din cheltuielile legate de demararea afacerii.
In principiu, mai întâi pui tu banii si apoi, după ce dovedesti că ai facut investitii conform proiectului aprobat statul îti restituie banii investiti.

 

Potrivit art 6.8, aliniatul (5) din procedura pe 2018 pentru Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  Programului Start –up Nation, “Documentația de decont poate fi depusă în maxim 2 tranșe, respectiv prima tranșă pentru avans și a doua tranșă pentru cerere de plată/rambursare. Beneficiarii care nu solicită avans sau care se află în imposibilitatea obținerii acestei facilități pot depune cererea de plată/ rambursare într-o singură tranșă. Avansul se poate acorda conform legislației în vigoare, respectiv maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate”.

Cu alte cuvinte, în cazul în care în proiect ai specificat că soliciti avans, după ce primesti 30% din valoarea proiectului, daca nu mai alte garantii pentru creditul punte, va trebui să pui din buzunar 70% din valoarea investitiei (aproximativ 30.000 Euro) până când statul îti va rambursa cheltuielile. Dacă nu ai acesti bani va trebui să discuti cu consultantul tău, care dacă este cu adevarăt consultant de afaceri, îti va propune 2 solutii pentru a iesi din impas. Discută cu acesta si vezi dacă poti pune în aplicare măcar una din cele 2 variante ce ti le propune.

 

Legat de avans, nu trebuie uitat faptul că în cazul avansurilor, protrivit HG nr. 264 / 2003, Articolul 4, alin. (1), Ordonatorul de credite are obligația de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Garanția din instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie irevocabilă și să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Deci pentru a obtine avansul va trebui să constitui o garantie pentru cei 30% avans.

 

Pentru a nu pierde bani ar fi bine ca înainte de a depune proiectul să te asiguri că există si solutia pentru finantarea proiectului până când statul îti va rambursa cheltuielile.

Atentie: în procedura pentru 2018 nu este definit explicit un termen în care platile vor fi efectuate de către guvern !