revenire la pagina anterioară
Modificari ale Codului Fiscal introduse de noul guvern

Modificari ale Codului Fiscal introduse de noul guvern

La numai cateva zile de la numire noul guvern a inceput sa emita ordonante de urgenta. Tocmai a aparut Ordonanta de Urgenta nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
In general masurile adoptate prin aceasta ordonanta sunt in beneficiul intreprinzatorilor romani.

 

Cele mai importante prevederi ale acestei ordonante sunt:

Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfasoara exclusiv activitati de inovare, cercetare-dezvoltare
Contribuabilii care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definita potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltare tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si activitati conexe acesteia sunt scutiti de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. Aceasta facilitate fiscala va fi pusa în aplicare în conditiile respectarii reglementarilor în domeniul ajutorului de stat.
Tinand cont de faptul ca, potrivit unui raport al CE de acum 2 ani, Romania este una dintre tarile cu cel mai scazut nivel de inovare în randul IMM-urilor masura este bine venita.

Modificari ale cotei de impozit pe venit al microintreprinderilor
Impozitul pe venitul microintreprinderii este în cota de 1% pentru cei care înregistreaza 1 sau mai multi salariati si în cota de 3% pentru cei fara salariati.
Depasirea plafonului de 500.000 euro sau a procentului de 20% venituri din consultanta si management conduce la plata impozitului pe profit din trimestru cand s-au depasit plafoanele.

Scutirea de la plata impozitului pe venitul din salarii pentru salariatii incadrati pe o perioada de 12 luni de angajatori cu activitati sezoniere
Sunt scutiti la plata impozitului pe venitul din salarii, salariatii incadrati pe o perioada de 12 luni, pentru angajatori cu activitati sezoniere, in clasificarile CAEN de la art. 1 din legea impozitului specific.
Sunt scutite persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca încheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice române care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, în cursul unui an."
Codurile CAEN aferente activitatilor sezoniere pentru care se acorda scutire la impozitul pe venitul din salarii, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, sunt: 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a.", 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor".

Masura luata va veni în sprijinul celor care au afaceri pe litoral si in statiuni turistice, dandu-le sansa sa-si motiveze mai bine angajatii sezonieri

Dintre modificarile mai putin agreate de oamenii de afaceri fac parte:

Modificarea bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
Pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma câstigurilor brute realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora se datoreaza contributia individuala.
Se abroga plafonul de 5 ori câstigul salarial mediu brut ca suma maxima la care se calculeaza contributiile.

Masura va afecta angajatii cu salarii mari. Companiile vor avea costuri suplimentare pentru a mentine constante salariile acestora.

Modificari ale sistemului de calcul a platilor anticipate pentru cei care realizeaza venituri din activitati independente (PFA, II, IF)
(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual în sistem real, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale, în cazul platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale, o reprezinta echivalentul a 35% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabilesc platile anticipate.
(2) În cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale o reprezinta valoarea anuala a normei de venit raportata la numarul de luni în care se desfasoara activitatea si nu poate fi mai mica decât echivalentul reprezentând 35% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabilesc platile anticipate, si nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câstig.
(3) Pentru persoanele fizice prevazute la alin. (1), baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale se recalculeaza în anul urmator celui de realizare a venitului, în baza declaratiei privind venitul realizat, si se stabileste ca diferenta între venitul brut realizat si cheltuielile efectuate în scopul desfasurarii activitatii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contributia de asigurari sociale, raportata la numarul de luni în care a fost desfasurata activitatea. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mica decât echivalentul reprezentând 35% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se efectueaza definitivarea contributiei, si nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câstig.

Modificarea bazei de calcul a platilor anticipate nu afecteaza rezultatele economice ale celor care defsaoara activitati independente cid oar cash-flowul acestora. In schimb stabilirea unei cote minime (baza lunara de calcul nu poate fi mai mica decât echivalentul reprezentând 35% din câstigul salarial mediu brut) va crea costuri suplimentare pentru cei care au venituri mici.