revenire la pagina anterioară
O noua sesiune de înregistrare a cererilor pentru finantarea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca a fost deschisa

O noua sesiune de înregistrare a cererilor pentru finantarea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca a fost deschisa

Pe 24 August 2015 s-a deschis cea de-a treia sesiune de înregistrare a cererilor pentru finantarea investitiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. Aceasta sesiune se va încheia la 18 septembrie 2015, iar bugetul alocat pentru această sesiune este de 367 milioane lei. Primele două sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finantare au avut loc în perioadele septembrie - noiembrie 2014 si februarie - aprilie 2015.

Pentru a putea obtine aprobarea de finantare, solicitantul trebuie să depună la Ministerul Finantelor Publice (MFP):

 • cerere de acord pentru finantare;
 • declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM-urilor;
 • certificat constatator;
 • situatii financiare anuale aprobate;
 • plan de creare a locurilor de muncă;
 • certificat de atestare fiscală;
 • împuternicire semnată de reprezentantul legal.

După încheierea acestei sesiuni, va avea loc selectia finală a companiilor care vor primi ajutorul de stat, iar întreprinderile selectare vor depune noi documente a proiectului de investitii, inclusiv planul de afaceri.

Prin intermediul schemei de ajutor de stat se vor finanta o parte din cheltuielile salariale pentru firmele care creează in maximum trei ani de la finalizarea investitiei cel putin zece noi locuri de muncă, din care minimum trei pentru lucratorii defavorizati, prin:

 • înfiintarea unei unităti noi;
 • extinderea capacitatii unitătii existente;
 • diversificarea productiei unitătii;
 • schimbarea fundamentală în procesul general de productie din cadrul unitătii existente.

Plata ajutorului de stat se realizeaza după efectuarea totală sau partiala a cheltuielilor eligibile, cu conditia ca prima rambursare a cheltuielilor să se realizeze ulterior crearii a minimum zece noi locuri de munca, dintre care minimum trei pentru lucratori defavorizati.

Intreprinderea are obligatia de a mentine timp de minimum 5 ani, în cazul intreprinderilor mari, si 3 ani în cazul IMM-urilor, investitia initiala în stare de functionare si fiecare loc de munca nou creat (de la data la care a fost ocupat prima dată).
Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajati si angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu exista raporturi de munca în ultimele 12 luni anterior datei înregistrarii cererii de acord pentru finantare.

Prin lucrător defavorizat se întelege orice persoană care se află în una din următoarele situatii:
- nu a avut un loc de muncă remunerat în ultimele 6 luni;
- are vârsta cuprinsă între 15 si 24 de ani sau are vârstă peste 50 de ani;
- nu a absolvit o forma de învătământ liceal sau nu detine o calificare profesională (ISCED 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învătământ cu frecventa si nu a avut încă niciun loc de munca remunerat;
- provine din familie monoparentală, având în întretinerea sa una sau mai multe persoane;
- este membru al unei minoritati etnice si are nevoie să îsi dezvolte competentele lingvistice, formarea profesională sau experientă în muncă pentru a-si spori sansele de a obtine un loc de muncă stabil;
- este recunoscută ca persoana cu handicap conform legislatiei naionale.

Ajutorul de stat se acordă pentru cheltuielile eligibile rezultate din costurile salariale înregistrate pe o perioada de doi ani consecutivi, în limita salariului mediu brut pe economie comunicat de Institutul National de Statistica, aprobat prin legea anuală a bugetului asigurarilor sociale de stat, valabil pentru anul depunerii cererii de acord pentru finantare.

Cine poate beneficia de sprijin?
Intreprinderile care pot solicita ajutor de stat in baza acestei scheme sunt intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, IMM-uri sau intreprinderi mari, cu personalitate juridica, infiintate conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit HG nr. 332/2014 NU pot fi finantate companiile a căror activitate se incadrează in una din următoarele grupe de coduri CAEN:
01-  Agricultură, vânătoare si servicii anexe
02 - Silvicultură si exploatare forestieră
03 - Pescuitul si acvacultură
|05 - Extractia carbunelui superior si inferior
06 - Extractia petrolului brut si a gazelor naturale
071 - Extractia minereurilor feroase
0892 - Extractia si aglomerarea turbei
091 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
099 - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
102  - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1101- Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1103 - Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1105 - Fabricarea berii
1106 - Fabricarea maltului
12 - Fabricarea produselor din tutun
131 - Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
19 - Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice de baza
2051 - Fabricarea explozivelor
206 - Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
24 - Industria metalurgica
254 - Fabricarea armamentului si munitiei
2591 - Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel
301 - Constructia de nave si bărci
304 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă
33 - Repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
35 - Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
4399 - Alte lucrări speciale de constructii n.c.a
45 - Comert cu ridicata si cu amănuntul, întretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor
46 - Comert cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
47 - Comert cu amănuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
49 - Transporturi terestre si transporturi prin conducte
50 - Transporturi pe apa
51 - Transporturi aeriene
522 - Activitati anexe pentru transporturi
55 - Hoteluri si alte facilităti de cazare
56 - Restaurante si alte activităti de servicii de alimentatie
60 - Activităti de difuzare si transmitere de programe
61 - Telecomunicatii
64 - Intermedieri financiare, cu exceptia activitătilor de asigurari si ale fondurilor de pensii
65 - Activităti de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
66 - Activităti auxiliare intermedierilor financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii
68 - Tranzactii imobiliare
77 - Activităti de închiriere si leasing
78 - Activităti de servicii privind forta de munca
84 - Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public
92 - Activităti de jocuri de noroc si pariuri
93 - Activităti sportive, recreative si distractive
94 - Activităti asociative diverse
97 - Activităti ale gospodariilor private în calitate de angajator de personal casnic
98 - Activităti ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu
99 - Activităti ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale
In plus solicitantii trebuie să mai indeplinească o serie de conditii, deja bine cunoscute, cum ar fi să nu fie in insolventă sau in dificultate, să nu aiba debite restante catre bugetul de stat, etc.

Transmiterea cererilor de finantare
Cererile de acord pentru finantare, însotite de documentele justificative necesare în prima etapa de evaluare, se transmit la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti, doar prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionându-se pe plic: Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 332/2014.

Înregistrarea cererilor la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice se face doar în perioada 24.08 - 18.09.2015.

 

Pentru mai multe detalii consultati: http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii