revenire la pagina anterioară

Previzionari privind lansarea de apeluri pentru noul Program Operational Regional (POR) 2014-2020

[07/11/2015]

Reprezentantii Comitetului de Monitorizare a POR (CMPOR) au aprobat joi, 5 noiembrie 2015,   modificarea POR 2014-2020 prina locarea sumei de 100 de milioane de euro, pentru a asigura participarea României la programul Initiativa pentru IMM-uri.

De asemenea, Comitetului de Monitorizare a POR a aprobat si criteriile de evaluare si selectie a proiectelor care vor fi finantate, pentru 3 prioritati de investitie:
5.2. Realizarea de actiuni destinate îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului;
7.1. Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice;
8.1. Investitii în infrastructurile sanitare si sociale, obiectivul specific Servicii sociale pentru persoane vârstnice.

Reprezentantii MDRAP au declarat ca in curand se vor lansa în consultare multe ghiduri specifice, iar pâna în vara viitoare se vor deschide foarte multe apeluri de proiecte.

Pâna acum a fost aprobat “Ghidul Solicitantului. Conditii generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020” si au fost lansate în dezbatere publica Ghidurile pentru prioritatile de investitii 2.1-microîntreprinderi, 6.1-drumuri judetene, 3.1-eficienta energetica — cladiri rezidentiale si 5.1 — patrimoniu cultural.
De asemenea, CMPOR a aprobat Strategia de Asistenta Tehnica a POR 2014-2020.
În momentul de fata MDRAP este în proces de definitivare si finalizare a acestor ghiduri, în conformitate cu ultimele modificari ale instrumentului SMIS/My SMIS.

POR 2014-2020 urmareste cresterea competitivitatii economice si îmbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin intermediul a 11 axe prioritare (plus o axa de asistenta tehnica), care au în total o alocare estimata de 8, 25 miliarde de euro, din care 6, 7 miliarde de euro reprezinta sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), iar 1, 5 miliarde de euro — contributia nationala:

 • Axa prioritara 1: Promovarea transferului tehnologic.
 • Axa prioritara 2: Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii.
 • Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon
 • Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.
 • Axa prioritara 5: Îmbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural.
 • Axa prioritara 6: Îmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala.
 • Axa prioritara 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului.
 • Axa prioritara 8: Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale.
 • Axa prioritara 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban.
 • Axa prioritara 10: Îmbunatatirea infrastructurii educationale.
 • Axa prioritara 11: Extinderea geografica a sistemului de înregistrare a proprietatilor în cadastru si cartea funciara.
 • Axa prioritara 12: Asistenta tehnica. 

 

Sursa: Directia Comunicare - MDRAP

 Cuvinte cheie: lansari, POR, 2014, 2020, previzionare

Inscris la categoria: Ultimele noutăți