revenire la pagina anterioară...


CURS RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELORCategoria: Oferte de servicii
Pret : 714.00 RON
Anunț valabil pînă la: 16/Sep/2018
Prezentare: Top Quality Management, in calitate de furnizor de cursuri de formare profesionala cu peste 12 ani experienta, va invita sa participati la cursul de specializare RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR (DPO).


Tematica:

1. Introducere in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal

Cadrul legislativ actual aplicabil protectiei datelor cu caracter personal: Regulamentul UE 679/2016, Legea 677/2001, Ghiduri de aplicare a Regulamentului UE 679/2016;
Termeni si definitii specifici prelucrarii datelor cu caracter personal: date cu caracter personal, date sensibile, persoane vizate, operator, imputernicit, etc.;
Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal;
Notiunea de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal.


2. Drepturile si obligatiile organizatiei in prelucrarea datelor cu caracter personal

Drepturile si obligatiile operatorului. Prelucrarea datelor sensibile;
Drepturile si obligatiile imputernicitului;
Relatia operator – imputernicit. Drepturi, responsabilitati, prevederi contractuale;
Temeiuri de prelucrare a datelor cu caracter personal;
Consimtamantul;
Studii de caz si modele de documente aplicabile in organizatie


3. Drepturile si obligatiile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

4. Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului in care organizatia respecta cerintele GDPR

Politici si proceduri interne pentru gestionarea datelor cu c

Date de contact:
Firma: TOP QUALITY MANAGEMENT [detalii despre firma...]
Persoana de contact: TOP QUALITY MANAGEMENT
Telefon: 0724341894


[ofertă înscrisă la data de: 18/Jun/2018]