revenire la pagina anterioară
Cateva modificari aduse de Legea 265/2022 privind registrul comertului si înregistrarea în registrul comertului

Cateva modificari aduse de Legea 265/2022 privind registrul comertului si înregistrarea în registrul comertului

[29/11/2022]

La data de 26 noiembrie 2022 a intrat în vigoarea Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, prin care a fost transpusă în legislația internă Directiva (UE) 2019/1.151 a Parlamentului European și a Consiliului.

Iată câteva dintre modificarile aduse de noua lege.

 

Verificarea disponibilităţii şi rezervarea firmei

Firmele sunt scrise cu caractere latine. Nicio menţiune care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii activităţii economice desfăşurate sau asupra situaţiei solicitantului nu poate fi adăugată firmei.

Orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente.

Se interzice înscrierea unei firme care conţine cuvintele: "ştiinţific", "academie", "academic", "universitate", "universitar", "şcoală", "şcolar" sau derivatele acestora, precum şi "notar", "executor", "avocat", "consilier juridic", "consultanţă juridică" sau cuvinte care sunt asociate unor profesii care implică exerciţiul autorităţii publice.

Nu poate fi înscrisă o firmă care conţine cuvintele "naţional", "român", "institut" sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, dacă aceasta este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei autorităţi sau instituţii publice centrale sau locale.

O firmă are caracter distinctiv atunci când denumirea nu este generică şi se deosebeşte de alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului.

 

Elaborarea actului constitutiv online, prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite, disponibil pe site-ul ONRC

Potrivit noilor dispoziții formularul-tip de act constitutiv reprezintă un model de act constitutiv care conține clauze predefinite și se regăsește pe pagina de internet al ONRC. Semnarea Actului constitutiv se poate face olograf sau prin semnătură electronică, eliminându-se astfel cerința privind dovedirea și depunerea specimenului de semnătură al administratorilor și al reprezentanților din vechea reglementare. 

 

Capitalul social

Societatea cu răspundere limitată trebuie să verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai târziu de 3 luni de la data înmatriculării, dar înainte de a începe operaţiuni în numele societăţii, iar diferenţa de capital social subscris va fi vărsată: a) pentru aportul în numerar, în 12 luni de la data înmatriculării; b) pentru aportul în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării.

 

Înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii

Autorizarea funcţionării se realizează prin înregistrarea în registrul comerţului a declaraţiei-tip pe propria răspundere şi a datelor aferente, prin care solicitantul îşi asumă responsabilitatea cu privire la legalitatea desfăşurării tuturor activităţilor declarate în obiectul de activitate şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestora, la sediul social/profesional, la sediile secundare sau, după caz, în afara acestora.

Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului sunt autorizate, din punctul de vedere al protecţiei mediului, de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului sunt stabilite prin ordin al ministrului de resort, comunicat ONRC.

Activităţile pentru care legea reglementează condiţii speciale de autorizare/notificare a funcţionării sunt autorizate de autorităţile şi instituţiile de resort, potrivit procedurilor emise în acest sens, prealabil sau ulterior desfăşurării activităţilor economice pentru care este necesară autorizaţia.

 

Includerea informațiilor privind beneficiarul real în Actul Constitutiv / Registrul beneficiarilor reali

A aparut cerința inserării în Actul constitutiv a datelor de identificare ale beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra societăţii.

ONRC ţine Registrul beneficiarilor reali, prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali este constituit din registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene şi platforma centrală europeană.

ONRC furnizează informaţii din Registrul beneficiarilor reali autorităţilor competente şi unităţilor de informaţii financiare din alte state membre, în timp util şi în mod gratuit.

 

.Inscris la categoria: Ultimele noutăți