revenire la pagina anterioară
Granturi de maximum 100.000 EURO pentru digitalizarea IMM-urilor

Granturi de maximum 100.000 EURO pentru digitalizarea IMM-urilor

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene va acorda anul acesta, prin PNRR, granturi de până la 100.000 euro pe întreprindere pentru a sprijini IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

 

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum:

achiziții de hardware TIC;

achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;

dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

achiziții de tehnologii blockchain;

achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

achiziționare website de prezentare;

achiziția de servicii de tip cloud și IoT;

instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;

consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

 

Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între:

a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

 

Valoarea ajutorului de minimis în euro se calculează în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare, și reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprindere mică și întreprindere mijlocie.

În cazul microîntreprinderilor valoarea ajutorului de minimis va reprezinta 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Pot solicita finantare IMM-uri din diverse domenii, dar tinând cont de criteriile de evaluare, sanse reale de a obtine finantarea sunt întrerprinderile care activează în următoarele sectoare:

- industrie alimentară;

- industrie prelucrătoare;

- industrie auto;

- construcții;

- transport și distribuție;

- producție;

- servicii adresate populației;

 

NU pot beneficia de finantare întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC) în domeniile din următoarele clase CAEN:

5829 - Activități de editare a altor produse software;

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;

6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 - Activități ale portalurilor web;

6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;

7219 - Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie.

 

Criterii de punctare a proiectelor

I. Criterii referitoare la rentabilitatea activității

  a) Rentabilitatea activității operaționale

  b) Evoluția profitului operațional

II. Criterii referitoare la alocarea de fonduri pentru digitalizare și inovare la proiectul depuse pentru finanțare:

  a) Rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie:

  b) Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei

  c) impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei

  d) proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național.

Pentru o preevaluare gratuita a punctajului dvs completati formularul accesand linkul urmator: FORMULAR PREEVALUARE

 

 

New Novotek