revenire la pagina anterioară

POCU: un program european care a finantat numeroase proiecte dedicate startup-urilor

Cei interesati de finantarea unei afaceri sunt familiarizati cu Programul Operational Regional (POR), prin care de-a lungul anilor s-au acordat sute de milioane de Euro IMM-urilor, dar si cu programul guvernamental Start-up Nation. Mult mai putina lume stie însă că în ultimii 7 ani un program important de finantare a startup-urilor a fost Programul Operational Capital Uman.

Schemele prin care cei interesati de afaceri au putut beneficia de o finantare nerambursabila in perioada 2014-2020 au fost multiple.

 

 

LINII DE FINANTARE LANSATE

 

Schema de ajutor de minimis dedicată întreprinzătorilor din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității).

Valoare maximă a finantării nerambursabile: 25.000 EURO

Finantare acordata prin: POCU, Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.1.

Prin ajutoarele acordate s-a urmarit susținerea antreprenoriatului în cadrul comunităților vizate, inclusiv a ocupării pe cont-propriu prin acordarea de subvenții (micro-granturi) persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri.

 

 

Schema de ajutor de minimis dedicată întreprinzătorilor din comunitățile marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune social.

Valoare maximă a finantării nerambursabile: 25.000 EURO

Finantare acordata prin: POCU, Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul specific 4.2.

Prin ajutoarele acordate s-a urmarit susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu prin acordarea de subvenții (micro-granturi) persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri.

 

 

Schema de ajutor de minimis dedicată întreprinzătorilor din mediul urban.

Valoare maximă a finantării nerambursabile: 40.000 EURO

Finantare acordata prin: POCU, Axa prioritară 3:Locuri de muncă pentru toţi,

Obiectivul specific 3.7:Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Finantarile acordate au avut ca scop acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României.

 

 

Schema de ajutor de minimis dedicată dezvoltarii întreprinderilor de economie socială

Valoare maximă a finantării nerambursabile: 100.000 EURO

Finantare acordata prin: POCU, Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

S-a avut în vedere înființarea de întreprinderi sociale, cu scopul integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei.

In functie de numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială înființate a depins si nivelul ajutorului de minimis acordat, după cum urmează:

Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

 

 

LINIE DE FINANTARE CE VA FI LANSATA IN 2020

 

Schema de ajutor de minimis dedicată studentilor care doresc sa demareze o afacere - Innotech Student

Valoare maximă a finantării nerambursabile: 100.000 EURO

Finantare acordata prin: POCU, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:

Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală  cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.