revenire la pagina anterioară
Romania Start Up Plus: fonduri europene pentru cei interesati sa demareze o afacere

Romania Start Up Plus: fonduri europene pentru cei interesati sa demareze o afacere

In 2018 un nou program de finantare european va fi la dispozitia celor interesati să demareze o afacere. Pe data de 12 octombrie 2017 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a publicat lista intermediară a cererilor de finantare care au fost aprobate pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7„Cresterea ocupării prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - România Start Up Plus”.

Prin acesta schema de finantare au fost selectate mai multe organizatii care vor acorda în perioada 2018 - 2019 finantări nerambursabile celor interesati să se lanseze în afaceri. Organizatiile selectate vor avea statutul de administratori ai schemelor de antreprenoriat, si vor acorda întreprinderilor înfiintate de persoane cu idei deosebite si sustenabile ajutoare financiare nerambursabile în valoare de maxim 40.000 EURO, în baza unor contracte de subventie. 

 

Persoanele fizice interesate să obtină finantarea trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
▪ să-si declare intentia de a înfiinta o afacere nonagricolă în mediul urban;
▪ sa aiba resedinta sau domiciliul într-una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
▪ resedinta sau domiciliul să fie în regiunea în care se implementează proiectul.

 

Pentru a se bucura de banii europeni aceste persoane trebuie să înfiinteze întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

▪ sunt legal constituite în România si îsi desfăsoară activitatea în România;
▪ reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronuntate printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale sau din cauza implicarii în activităti ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătii Europene;
▪ reprezentantul legal nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor;
▪ respectă conditiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Conditii specifice ”România Start-Up Plus”, respectiv:
- angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finantate prin schema de minimis;
- asigurarea functionării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finantare;
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea functionării afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de muncă;
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului. 

 

Nu pot beneficia de finantare prin acest program tinerii NEETs (persoane cu vârsta între 16 – 24 ani care nu urmează nicio formă de învătământ si nici nu au un loc de muncă). 

 

IMPORTANT!
▪ Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subventie.
▪ Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înfiintată în cadrul acestui program.

 

 

Administratorii schemelor de antreprenoriat vor acorda finantările nerambursabile în urma organizarii unor concursuri de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobării unui juriu. Juriul va include reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din aria de implementare a proiectului. Acordarea ajutorului de minimis va fi conditionată de înfiintarea legală a întreprinderii.

 

Spre deosebire de Start Up Nation, prin acest program cei interesati de demararea unei afaceri vor beneficia de consultanta de afaceri gratuita precum si de acces gratuit la cursuri de instruire în domeniul antreprenoriatului, ceea ce va conduce la o crestere importanta a sanselor de reusită a start-upurilor.

 

Celor interesati să primescă noutati despre acest program le recomandăm abonarea la pagina de facebook https://www.facebook.com/startup.plus.romania/ sau înscrierea în grupul https://www.facebook.com/groups/Romania.StartUp.Plus/ .

 

Pentru formulare de inregistrare in program CLICK AICI 

Dupa demararea programului cei care completeaza chestionarele vor fi contactati de unul din administratorii schemelor de minimis.

 

 

.