revenire la pagina anterioară
Impozitarea microintreprinderilor in 2018

Impozitarea microintreprinderilor in 2018

Dacă ai o afacere mică, si ai avut în 2017 un număr mediu scriptic de până la 9 angajati, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, firma va fi încadrata si în 2018 ca microîntreprindere, si ca atare va trebui să respecti reglementările fiscale privind impozitarea microîntreprinderilor.
Conform legii mai sus amintite, sunt considerate microîntreprinderi entitătile care “au până la 9 salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă sau detin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei”.

Pentru 2018 Codul Fiscal păstrează cotele de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au un salariat cu normă întreagă si de 3% pentru microîntreprinderile fără salariati. Apar însă câteva modificari legate de plafoanele de la care microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit, în ceea ce priveste codurile CAEN pentru care se aplică impozitarea venitului, respectiv impozitarea profitului, dar si în ceea ce priveste plata contributiilor sociale si a TVA.

Impozitul pe venit: microintreprinderile vor plăti la stat: 1% pentru microîntreprinderile care au un salariat cu normă întreagă si de 3% pentru microîntreprinderile fără salariati.

De la 1 ianuarie 2018, plafonul veniturilor unei microîntreprinderi pentru care acestea trec la impozit pe profit este de un milion de euro, calculat în lei la cursul BNR din ultima zi a anului anterior.
Se abrogă posibilitatea optării pentru plata impozitului pe profit prin majorarea capitalului social la suma de 45.000 de lei.
Impozitarea cu 1% respectiv 3% a microîntreprinderilor se aplică din 2018 tuturor microîntreprinderilor. Se abrogă conditionarea legată de anumite obiecte de activitate, în sensul că se supun reguli impozitarii profitului microîntreprinderile si societătile care realizează venituri din consultantă, management si asigurări într-un procent mai mare de 20% din totalul veniturilor.

Salarii si contributii aferente salariilor: odată cu publicarea Ordonanei de urgentă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018, micii întreprinzători trebuie să se regândească politica salarială si să refacă contractele de muncă.

Salariul minim pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei.
Pentru salariati microintreprinderile vor plăti la stat următoarele dări: Contributiile de asigurări sociale (CAS) de 25% din salar, Contributia la asigurările sociale de (CASS) de 10%, impozit pe venit de 10% si o taxa de 2, 25% din fondul de salarii.
Cu exceptia taxei de 2, 25% din fondul de salarii, restul contributiilor ce trebuie plătite de firmă vor fi considerate ca fiind aferente angajatului, si cel putin neplata CAS va fi sanctionată cu închisoare de la 1 la 6 ani.

Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA): va fi plătită în conturi separate („split TVA”) de firmele înregistrează obligatii fiscale reprezentând TVA precum si cele care se află sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă. 

Impozitarea dividendelor: de la 1 ianuarie 2018 impozitarea dividendelor se va mentine la 5%, dar contributia la asigurările sociale de sănătate (CASS), în procent de 10%, va fi datorată si pentru venituri din dividende. Contributiile la Sănătate (CAS) aplicate dividendelor vor fi calculate la nivelul salariului minim pe economie, indiferent cât de mare ar fi dividendul repartizat.

Impozite si taxe locale: din punctul de vedere al impozitelor si taxelor locale se estimează că în 2018 nu se vor înregistra cresteri semnificative. Unele primării au decis cresterea taxelor si impozitelor aferente clădirilor si terenurilor detinute de agenti economici, precum si a celor legate de terenurile în concesiune, dar în general cresterile sunt mici.
Un impact mai mare va exista asupra firmelor care detin mijloace de transport marfă. Pentru autovehiculele de transport de marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul datorat la bugetul la bugetul local se majorează cu circa 7% din 1 ianuarie 2018.

 

.