revenire la pagina anterioară
Plata contributiilor pentru angajatii part time: exemple practice

Plata contributiilor pentru angajatii part time: exemple practice

Exemple privind aplicarea prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, conform ORDINULUI Nr. 2343/2017.

 

Exemplul 1
O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A si un contract cu timp partial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna. Pentru activitatea desfășurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar de 1.450 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei. Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.850 lei (1.450 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.
Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.850 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe tară.
În acest caz, persoana fizică depune declaratia pe propria răspundere numai la angajatorul B, întrucât la angajatorul A a realizat un venit brut egal cu salariul minim brut pe tară (1.450 lei). Angajatorul A datorează contribuția de asigurări sociale și contributia de asigurări sociale de sănătate la valoarea de 1.450 lei. Angajatorul B datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la venitul realizat, respectiv la venitul brut lunar de 400 lei.

 

Exemplul 2
O persoană fizică încheie, începând cu data de 1 octombrie 2017, trei contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu societătile A, B și C, contractele fiind active întreaga lună. Pentru activitatea desfășurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună: - de la angajatorul A, suma de 400 lei; - de la angajatorul B, suma de 500 lei; - de la angajatorul C, suma de 600 lei. Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.500 lei (400 lei + 500 lei + 600 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.
Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.500 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe tară.
În acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declarația pe propria răspundere. Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariat, contributia de asigurări sociale si contributia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând venitul brut realizat în lună.

 

Exemplul 3
O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 trei contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu societățile A, B și C, contractele fiind active întreaga lună. Pentru activitatea desfăsurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună: - de la angajatorul A, suma de 300 lei; - de la angajatorul B, suma de 400 lei; - de la angajatorul C, suma de 500 lei. Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.200 lei (300 lei + 400 lei + 500 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.
Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.200 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut pe tară.
În acest caz, salariatul nu depune declaratia pe propria răspundere la niciun angajator. Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariatul respectiv, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând salariul minim brut pe tară, respectiv la 1.450 lei.

 

Exemplul 4
O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A și un contract cu timp parțial cu societatea B. În cursul lunii noiembrie, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare din lună contractul individual de muncă fiind suspendat, potrivit legii. Salariatul primeste de la angajatorul A pentru zilele lucrate un venit brut de 750 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 165 lei. Venitul brut realizat cumulat, în lună, aferent zilelor lucrate este de 915 lei (750 lei + 165 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active este de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate).
Prin compararea venitului brut lunar realizat cumulat cu nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate rezultă că venitul brut lunar realizat cumulat (915 lei) este mai mare decât nivelul salariului minim brut aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active (659 lei).
În acest caz, persoana fizică depune declaratia pe propria răspundere la angajatorul B. Astfel, ambii angajatori datorează contributia de asigurări sociale si contributia de asigurări sociale de sănătate la venitul brut realizat în lună de salariat, respectiv la 750 lei, în cazul angajatorului A, si la 165 lei, în cazul angajatorului B.

 

Exemplul 5
O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 un contract individual de muncă cu timp parțial cu societatea A, contract care încetează în data de 14 octombrie 2017. Ulterior, începând cu data de 18 octombrie 2017, încheie un alt contract individual de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, cu societatea B. Salariatul va lucra în luna octombrie 10 zile (1 - 14 octombrie) la societatea A și 10 zile (18 - 31 octombrie) la societatea B. Salariatul primeste, pentru zilele lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 265 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 759 lei. Venitul brut realizat cumulat în lună este de 1.024 lei (265 lei + 759 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost activ este de 1.318 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 20 zile lucrate).
Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.024 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate de 1.318 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut aferent zilelor lucrate în lună.
În acest caz, persoana fizică nu depune la niciun angajator declarația pe propria răspundere. Angajatorul A stabilește salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost activ la nivelul de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut realizat în lună de salariat (265 lei) este sub nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate (659 lei), angajatorul datorează contributia de asigurări sociale si contributia de asigurări sociale de sănătate la baza de calcul de 659 lei. Angajatorul B stabileste salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate la nivelul în care contractul a fost activ de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut realizat în lună de salariat (759 lei) este mai mare decât nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate (659 lei), angajatorul datorează contributia de asigurări sociale si contributia de asigurări sociale de sănătate la baza de calcul de 759 lei.