revenire la pagina anterioară
Obligatii noi odata cu introducerea de taxe si impozite suplimentare pentru angajatii part-time

Obligatii noi odata cu introducerea de taxe si impozite suplimentare pentru angajatii part-time

Potrivit noilor reglementari din luna august 2017, angajatorii care au salariati cu jumătate de normă sau cu 1, 2, 3 ore pe zi vor plăti la stat mult mai multi bani sub forma contributiilor la asigurările sociale de sănătate (CASS) si la Pensii (CAS). Aceasta masura se aplica insa numai in cazul angajatilor ale căror venituri cumulate nu depăsesc salariul minim pe economie.
Potrivit ORDINULUI Nr. 2343/2017 din 31 august 2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017, prevede că nu se vor plăti aceste taxe majorate în cazul salariatilor care realizează în cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel putin egală cu nivelul salariului minim brut pe tară în vigoare în luna în care au fost realizate. 

Marea problemă care va apare pentru cei care au angajati part-time va fi cresterea numărului de “hartii” pe care trebuie să le gestioneze si a modificarea procedurilor de lucru.

Potrivit Ordinului mentionat, ART. 2:

(1) Salariatii care realizează în cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă au obligatia să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii si asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel putin egale cu salariul minim brut pe tară garantat în plată.

(2) Prin exceptie, în cazul în care la unul dintre angajatori salariatii realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel putin egal cu salariul minim brut pe tară garantat în plată, acestia nu au obligatia depunerii declaratiei pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

(3) Declaratia pe propria răspundere se depune lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

(4) În vederea completării declaratiei pe propria răspundere până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut lunar realizat.

(5) În cazul în care salariații nu depun declaratia pe propria răspundere, fiecare angajator sau persoană asimilată angajatorului stabileste baza lunară de calcul al contributiei de asigurări sociale si al contributiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe tară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut.

Angajatorul are obligatia de a inregistra si de a tine evidenta acestor declaratii, in vederea incadrarii salariatului in situatia reglementata la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

 

Concluzia: de acum vei avea multe “dureri de cap” dacă lucrezi cu angajati part-time !