revenire la pagina anterioară
Cine poate obține o finanțare nerambursabilă prin programul Start-up Plus și la ce pot fi folosiți banii

Cine poate obține o finanțare nerambursabilă prin programul Start-up Plus și la ce pot fi folosiți banii

Prin România Start-up Plus, angajaţii, şomerii, persoanele inactive, dar și alte categorii de persoane care nu sunt acționari majoritari într-o companie, pot primi câte 40.000 euro pentru demararea unei afaceri proprii. 

Întrebările pe care și le pun toi cei interesați să obțină o finanțare nerambursabilă prin intermediul acestui program sunt:

· Ce fel de afaceri pot face cu acești bani ?
· Ce poți face cu banii nerambursabili pe care îi primești ?

 

Afaceri eligibile

Aproape orice start-up care propunere o afacere non-agricolă în mediul urban este eligibil pentru a obține ajutorul financiar nerambursabil de 40.000 euro.

În schema de minimis aferentă programului “România Start-up Plus” există însă câteva restricții. Astfel, schema de acordare de ajutor de minimis NU se aplică:
- întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
- întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
- întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
---- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
---- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
- activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv - ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;
- ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

 

Cheltuieli eligibile pentru startup-uri (ce poți face cu banii nerambursabili pe care îi primești) ?

Firmele care vor fi selectate pentru a fi finanțate prin “România Start-up Plus” vor putea utiliza fondurile acordate pentru:
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat;
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:
  2.1 Cheltuieli pentru cazare;
  2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu;
  2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării);
  2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale.
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară;
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor;
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile);
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor;
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor;
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente;
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor;
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor;
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor; 
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor; 
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor;
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor:
  15.1. Prelucrare de date;
  15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;
  15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic;
  15.4. Concesiuni, brevete licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare. 

Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie menționate în Planul de Afaceri. Din acest motiv succesul viitor al afacerii este legat de modul în care este pregătit și fundamentat planul care va fi înscris în Concursul de Planuri de Afaceri.