revenire la pagina anterioară
Activitati care NU se finanteaza prin Romania Start-up Plus

Activitati care NU se finanteaza prin Romania Start-up Plus

Schemă de ajutor de minimis denumită „România Start Up Plus” se derulează în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toti”, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocupării prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.  Schema se adresează persoanelor care vor să demareze o afacere non-agricolă în mediul urban.

 

Schema de minimis nu se aplică:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în domeniul productiei primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-si desfăsoară activitatea în sectorul prelucrării si comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii produselor în cauză achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piată de întreprinderile în cauză;
- atunci când ajutorul este conditionat de transferarea lui partială sau integrală către producătorii primari;
d) ajutoarelor destinate activitătilor legate de export către tări terte sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitătile exportate, ajutoarelor destinate înfiintării si functionării unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentială a produselor nationale fată de cele importate;
f) ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

 

Evident, după cum se vede mai sus, nicio afacere în domeniul agriculturii sau al procesării primare a produselor agricole nu este eligibilă pentru a fi finantată. Există însă anumite domenii de activitate care ar putea fi interpretate ca apartinând industriei alimentare si care nu pot fi finantate prin aceasta schemă.

 

Pentru a evita eventuale confuzii, vă prezentăm în continuare produsele enumerate în Anexa I la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (articolul 38). Niciuna din afacerile care au ca scop realizarea unor produse din lista de mai jos nu este eligibilă la finantare.

 

Denumirea produselor
§ Animale vii  
§ Carne si organe comestibile
§ Peste, crustacee si moluste
§ Lapte si produse lactate, ouă de păsări; miere naturală
§ Intestine, vezici si stomacuri de animale, întregi sau transate, altele decât cele de peste
§ Produse de origine animală, nedenumite si necuprinse în alta parte, animale moarte, improprii pentru consumul uman
§ Plante vii si produse de floricultura
§ Legume, plante, radacini si tuberculi alimentari
§ Fructe comestibile; coaja de agrume si de pepene galben
§ Cafea, ceai si condimente, cu exceptia mate-ului
§ Cereale
§ Produse ale industriei moraritului; malt; amidoane si fecule; gluten; inulina
§ Seminte si fructe oleaginoase; sâmburi, seminte, graunte si fructe diverse; plante industriale si medicinale; paie si furaje
§ Pectină
§ Osânză si alte grăsimi de porc presate sau topite; grasime de pasare presata sau topita
§ Seuri (ale speciilor bovina, ovină si caprină) brute sau topite, inclusiv seurile denumite „primul suc”
§ Stearină de untură: oleostearină, ulei de osânză si oleomargarină neemulsionată, fără amestec si neprelucrată
§ Grăsimi si uleiuri de peste si de mamifere marine chiar si rafinate
§ Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, brute, epurate sau rafinateul
§ Grăsimi si uleiuri animale sau vegetale hidrogenate, chiar si rafinate, dar nepreparate
§ Margarina, înlocuitor de osânză si alte grasimi alimentare preparate
§ Resturi provenite din prelucrarea grăsimilor sau din ceară animală sau vegetală
§ Preparate din carne, peste, crustacee si moluste
§ Zahar din sfeclă si din trestie, în stare solidă
§ Alte tipuri de zahăr; siropuri; înlocuitori de miere, chiar si amestecati cu miere naturala; zahar si melasa caramelizate
§ Melasa, chiar si decolorată
§ Diverse tipuri de zahar, sirop si melasa aromatizate sau cu adaos de coloranti (inclusiv zaharul vanilat sau vanilina), cu exceptia sucurilor de fructe cu adaos de zahar în orice proportie
§ Boabe de cacao întregi si zdrobite, brute sau măcinate
§ Coji, piele, pelicule si deseuri de cacao
§ Preparate din legume, zarzavaturi, fructe si alte plante sau parti din plante
§ Must de struguri partial fermentati, chiar dacă fermentatia este oprită prin alt procedeu decât cu ajutorul alcoolului
§ Vin din struguri proaspeti; must de struguri proaspeti oprit din fermentatie (inclusiv mistela)
§ Cidru, vin de pere, hidromel si alte băuturi fermentate  
§ Alcool etilic, denaturat sau nu, de orice tărie si obtinut din produse agricole prevăzute în anexa I, cu exceptia rachiurilor, lichiorurilor si a altor băuturi spirtoase si preparate alcoolice compuse (numite "extrase concentrate") pentru fabricarea băuturilor  
§ Oteturi comestibile si înlocuitori comestibili ai acestora
§ Resturi si deseuri din industria alimentară; alimente preparate pentru animale
§ Tutun brut sau nefabricat; deseuri de tutun
§ Pluta naturală brută si deseuri de plută; pluta concasată, granulată sau praf
§ In brut, dăracit, scărmănat, pieptănat sau tratat în alt mod, dar netors; câlti si deseuri (inclusiv scame)
§ Cânepa (Cannabis sativa) brută, dărăcită, scărmănată, pieptanată sau tratată în alt mod, dar netoarsă; câlti si deseuri (inclusiv scame)

.