revenire la pagina anterioară
Pasii pe care trebuie sa ii parcurgi pentru a obtine 10.000 Euro nerambursabili pentru un SRL-D

Pasii pe care trebuie sa ii parcurgi pentru a obtine 10.000 Euro nerambursabili pentru un SRL-D

Pornirea unei afaceri nu este simpla, mai ales atunci cand nu ai prea multi bani. Vestea buna pentru cei tentati de un start-up este ca pot obtine de la guvern 10.000 Euro nerambursabili pentru demararea unei afaceri. Pentru a obtine acesti bani, pe lânga faptul ca trebuie sa mai contribuiti si dvs. cu o suma echivalenta cu cea primita, trebuie sa mai îndepliniti o serie de conditii.

In principiu pot solicita finantare microîntreprinderile înfiintate de întreprinzatori debutanti care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) detin o societate comerciala cu raspundere limitata-debutanta (SRL-D);
b) societatea este înfiintata de un întreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzatori debutanti asociati;
c) afacerea este administrata de asociatul unic sau de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
d) societatea are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala în vigoare (CAEN Rev 2). Sunt exceptate de la finantare societatile care au inclus în obiectul de activitate  intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, precum si firmele care desfasoara activitati pentru care nu se poate acorda ajutor de stat conform normelor europene, respectiv: pescuit si acvacultura, productia primara a produselor agricole, prelucrare si comercializare a produselor agricole (conform anexei 1 la Tratatul de instituire a CE), activitati legate de export catre state terte sau state membre, activitati în sectorul carbonifer sau transport rutier de marfa prestat în contul tertilor.
e) nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila similara.
f)
nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale.
g)
nu se afla în stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,   închidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii.

Banii pe care firma de tip S.R.L.-D îi primeste de la guvern pot fi investiti în terenuri pentru realizarea de constructii, realizarea unor constructii necesare, achizitionarea de spatii, achizitionarea de mobilier, achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, achizitionarea de instalatii de încalzire sau climatizare, achizitionarea de brevete de inventie sau marci, realizarea unui site de prezentare, precum si pentru acoperirea unor costuri de operare (achizitie materii prime / marfuri / materiale auxiliare, training si formare personal, servicii, costuri legate de procesul de vânzare, costuri administrative sau plata comisionului de garantare).

Daca aveti deja o idee de afaceri în care credeti, va vom prezenta în continuare, pe scurt, pasii pe care ar trebui sa îi urmati pentru a obtine acesta finantare.

1. Inregistrarea unei societati comerciale de tip S.R.L.-D la Oficiul National al Registrului Comertului (în cazul în care nu aveti deja o astfel de societate).
Pot înregistra societati cu raspundere limitata de tip SRL-D persoanele fizice, denumite în continuare întreprinzatori debutanti în afaceri, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridica deplina de exercitiu;
b) anterior datei înmatricularii societatii în registrul comertului nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spatiul Economic European;
c) înfiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata în conditiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordonantei de urgenta;
d) completeaza o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca îndeplineste conditiile prevazute la lit. b), pe care o depune la registrul comertului odata cu cererea de înmatriculare a societatii.

2. Pregatirea Planului de Afaceri
Obtinerea finantarii este conditionata de depunerea online a unui Plan de Afaceri care sa prezinte sansele de reusita ale afacerii si care sa justifice în detaliu fiecare cheltuiala în vederea demonstrarii necesitatii acestora.
Atentie: planul de afaceri trebuie pregatit din timp! Este greu sa elaborezi un plan de afaceri credibil doar în cateva zile.
Daca ideea de afaceri va este clara, trebuie sa va ganditi ca veti avea nevoie de cel putin o saptamana doar pentru a culege informatii legate de costul echipamentelor, utilajelor si aparaturii necesare, precum si despre eventuale costuri operationale pe care le veti plati din finantarea obtinuta.
In cazul în care doriti sa realizati o constructie timpul necesar pentru determinarea costurilor investitionale va fi si mai lung, deoarece veti avea nevoie de un proiect al constructiei respective.

3. Faceti demersurile necesare pentru a asigura cota de co-finantare
La realizarea investitiei trebuie sa contribuiti si dvs. cu cel putin 50% din valoarea proiectului propus. În cazul în care cererea dvs. este aprobata la finantare, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii de la OTIMMC (Oficiul teritorial al Directiei de Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici si Mijloci) a notificarii privind acordul de principiu pentru finantare, trebuie sa depuneti la OTIMMC dovada cofinantarii: contractul de credit emis de un finantator de credit autorizat / dovezile certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului.
Daca nu depuneti acest document în cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii notificarii privind acordul de principiu pentru finantare veti pierde banii de la guvern. Daca nu aveti dvs. cel putin 10.000 Euro pentru a asigura cota de cofinantare ar fi bine sa începeti negocierile cu banca din timp, deoarece experienta ultimilor ani a aratat ca bancile acorda cu mare greutate credite start-up-urilor, iar analiza cererilor dureaza relativ mult.

4. Înscrierea în program
Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri în vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se înregistreze cu user si parola. Dupa crearea contului de înscriere aplicatia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj si un link de confirmare. Dupa confirmare aplicatia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activa pentru completarea on-line a planului de afaceri si încarcarea în aplicatie a documentelor solicitate:
- Certificat de înmatriculare S.R.L-D
- Copie B.I/C.I
- Cerere tip de acord de principiu pentru finantare
- Situatiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (bilant contabil, contul de profit si pierdere, date informative, anexe, balanta de verificare), sau declaratia de inactivitate, la 31 Decembrie 2015, în copie certificata (pentru societatile înfiintate pâna la 31.12.2015), sau ultima balanta de verificare pentru societatile înfiintate în anul 2016;
- Certificat constatator si informatii extinse, inclusiv on-line, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul unde îsi are sediul societatea, în care sa se mentioneze actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii, în termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare;
- Declaratie cu privire la ajutoarele de stat si de minimis primite;
- Declaratie pe propria raspundere ca societatea nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru;
- Documentul care sa ateste ca asociatul /administratorul a urmat/urmeaza un curs de antreprenoriat; (Se accepta cursuri de antreprenoriat organizate de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala.)
- Documentul care sa ateste ca Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de somer sau absolvent în anul precedent si/sau anul curent înregistrarii SRL-D la Registrul Comertului (Se vor lua în considerare doar absolventii de învatamânt secundar sau tertiar, precum si somerii înregistrati la ANOFM);

Data de la care este activa înregistrarea on-line se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis. Firma poate completa si transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 15 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, pâna la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere.

5. Evaluarea cererii de finantare
Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real si transparent la transmiterea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.
In grila de evaluare au fost mentionate urmatoarele criterii de departajare:
A. Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.”
B. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca permanente în cadrul microîntreprinderii “S.R.L. – D.”
C. Ponderea investitiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri
D. Tipul cheltuielilor aferente  Planului de afaceri
E. Asociatul /administratorul a urmat un curs de antreprenoriat
F. Asociatul/administratorul SRL-D este somer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului
Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificarii administrative si a eligibilitatii  este de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Ceea ce trebuie sa faceti este sa ganditi afacerea astfel incat cererea dvs. sa fie cat mai bine punctata (in masura in care este posibil).

Cele mai mari sanse de a obtine finantarea le au firmele cu urmatorul profil:
● Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.”: Programare IT,   Productie
● Numarul de locuri de munca permanente (cu norma întreaga) nou create este mai mare sau egal cu 4
● Ponderea investitiilor peste 60%
● Echipamente tehnologice in pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri
● Asociatul /administratorul a urmat/urmeaza un curs de antreprenoriat
● Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de somer sau absolvent în anul precedent si/sau anul curent înregistrarii SRLD la Registrul Comertului.


Ce puteti face pentru a obtine un punctaj cât mai mare ?

Dupa cum observati, se puncteaza foarte bine afacerile cu activitate în domeniul programarii IT si cele din sfera productiei. Daca ideea dvs. de afaceri nu este într-unul din aceste domenii puteti totusi lua cateva masuri care sa va creasca sansele de reusita. Acestea ar fi:
- sa elaborati cu mare atentie Planul de Afaceri, astfel încât sa convingeti evaluatorul ca afacerea propusa are sanse reale de reusita;
- sa gânditi astfel planul de investitii încât cea mai mare a cheltuielilor sa fie directionata catre achizitionarea de echipamente tehnologice;
- sa aveti grija ca fiecare element de cost sa fie realist si bine justificat;
- sa va inscrieti cât mai repede la un curs de antreprenoriat acreditat. Puteti afla daca un curs de competente antreprenoriale se deruleaza în aceasta perioada cautând pe www.e-calificare.ro .

Bugetul alocat pentru acest program în 2016 este de 22.700.000 lei. Un numar de cel putin 500 de start-up-uri vor putea beneficia de acest ajutor financiar nerambursabil.

 

Succes !