revenire la pagina anterioară
Se lanseaza programul de finantare dedicat activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

Se lanseaza programul de finantare dedicat activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

[08/07/2016]

Pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) a apărut anunţul referitor la data de lansare a programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (COMERŢ-SERVICII). <br>
Începând cu data de 12 iulie 2016 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (COMERŢ-SERVICII).

Beneficiari eligibili sunt persoane juridice (societăţi / societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, (anexa 1 la procedură),  care au la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri on-line cel puţin 2 ani calendaristici de la înregistrarea la Registrul Comerţului.
Codul CAEN pentru care solicită finanţare trebuie sa fie  autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei de 12 Iulie 2016. 

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc un sprijin financiar nerambursabil (AFN) de maximum 90%, dar nu mai mult de 135.000 lei. Aportul propriu este de minim 10%.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de investiţii în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de investiţii începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (marţi, 12 iulie 2016),  timp de 10 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere (joi, 21 iulie 2016).
Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de investiţii on-line.
Calcularea punctajului planurilor de investiţii se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
Grila de evaluare se poate consulta la finalul fişierului conţinând modelul planului de investiţii (anexa 3).

La punctaje egale va prevala:
-  numărul de locuri de muncă nou create;
-  numărul mediu de salariaţi la 31.12.2015;
-  valoarea procentului aferent aportului propriu;
-  valoarea profitului din exploatare la 31.12.2015;
-  ponderea investiţiei în mijloace fixe;
-  data si ora inscrierii in program, conform principiului ”primul venit-primul servit”, în această ordine.

În vederea semnării Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului.
În maxim 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de  11 noiembrie 2016, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC.

AFN va fi eliberată, într-o singură tranşă, beneficiarilor care au efectuat activităţile eligibile şi au făcut dovada achitării integrale cheltuielilor aferente finanţării acestora.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea OTIMMC bunurile achiziţionate prin program, împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile către OTIMMC.
Schema este valabilă până la 31 decembrie 2016, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2016.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2016 este de de 21.049.000 lei. Prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 156 de beneficiari.

Documentaţia programului se poate consulta şi descărca la adresa: http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2016/programul-de-dezvoltare-a-activit-ilor-de-comercializare-a-produselor-i-serviciilor-de-pia- 

 

 

Articole similare:
Se pregăteste lansarea programului ConstructPlus pentru sprijinirea firmelor care produc materiale de constructii - 26/Jun/2023
Finantari nerambursabile în 2018 pentru startup-uri din domeniul medical - 14/May/2018
S-a publicat lista intermediara a aplicantilor admisi la finantare prin Programul de Comert si Servicii - 25/Oct/2017
Lansare Program “Comert si Servicii” 2017 - 08/Aug/2017
Noi modificari ale programului Start-Up Nation România - 20/May/2017
Statul va oferi granturi de pana la 200.000 lei pentru pornirea unei afaceri - 28/Jan/2017
In luna august se lanseaza oficial programele de finantare ”SRL-D” si “START” - 09/Aug/2016
Se lanseaza schema de ajutoare de stat pentru companiile care creaza locuri de munca - 29/Apr/2016
Contributia proprie a beneficiarului va deveni probabil un criteriu semnificativ de departajare a cererilor de finantare - 14/Mar/2016
A aparut noul ghid privind finantarea nerambursabila a microintreprinderilor cu sume de pana la 200.000 Euro - 25/Feb/2016
Anul 2016: probabil un an bun pentru afacerile din Romania - 14/Jan/2016

Cuvinte cheie: sfema, finantare, comert, servicii, 2016, nerambursabil, IMM

Inscris la categoria: Stiri financiare